چهارشنبه, 22 مهر 1394 ساعت 11:29

جادوی سیستم واقعیت افزوده

جادوی سیستم واقعیت افزوده 

 

با استفاده از تکنولوژی عظیم واقعیت افزوده می توان اشیاء موجود در اطراف خود را به شکل دیگری که بسیار شگفت انگیز و جذاب و یا به اصطلاح جادویی است را مشاهده نمود.واقعیت افزوده سیستمی می باشد که می توان گفت دید شما را وسیع تر می کند و اجسام را با ویژگی های خاص تری در مقابل چشمان شما قرار می دهد.

 

منتشرشده در واقعیت افزوده

تکنولوژی واقعیت افزوده و کف دست به عنوان صفحه کلید

 

در این فناوری بر گرفته شده از واقعیت افزوده از بند انگشتان به عنوان صفحه کلید استفاده می شود.در نمونه شما می توانید از کف دست خود به عنوان صفحه کلید مجازی استفاده کنید در حالی که با دست دیگر قادر به تایپ کردن و یا وارد کردن مطالب را خواهید داشت.استفاده از قلم و سایر ابزارهای مشابه برای وارد کردن حروف مجاز است.

منتشرشده در واقعیت افزوده