واقعیت افزوده نمایشگاه بین المللی

واقعیت افزوده نمایشگاه بین المللی

 • Date: پنج شنبه, 24 ارديبهشت 1394 ساعت 00:00

 • Skills:

  • واقعیت افزوده نمایشگاه بین المللی
  • ,
  • واقعیت افزوده
  • ,
  • واقعیت مجازی
  • ,
  • مطلب افزوده
  • ,
  • مطلب پلاس
  • ,
  • Augmented reality
  • ,
  • دنیای مجازی
  • ,
  • پویا نما
  • ,اپلیکیشن ویژه ۲۰۱۴ الکامپ (سال ۱۳۹۳) که همزمان با الکامپ ۲۰۱۵ نیز بروز خواهد شد.
این اپلیکیشن هم اکنون در فضای نمایشگاه های برگزار شده در نمایشگاه بین المللی قابل استفاده می باشد.

 

 
Like this project:Launch website

موارد مرتبط